Principes van wendbaar thuiswerken

Op 11 juni organiseerde AgileHubNoord de eerste online meetup. Naast een inleiding over Holacracy door Erik Slotboom verkenden we via Zoom de principes van wendbaar thuiswerken. Hieronder het resultaat:

Point

 1. Helder doel
 2. Taakverdeling en wie is waarvoor verantwoordelijk
 3. Letten op voldoende pauzes nemen, letten op je rust en op afwisseling
 4. Bij meetings: expliciet zijn in wie erbij moeten zijn
 5. Goed omgaan met problemen, niet in je eentje probleemeigenaar zijn
 6. Expliciet maken hoe we met elkaar omgaan; welke kanalen, welke tools, wanneer bereikbaar, open communicatie en elkaar blijven helpen.
 7. Duidelijk maken wat we als team bijdragen aan het grotere geheel en hoe we daarover gaan commuinceren
 8. Hoe ga je om met je thuiswerkcollega’s / huisgenoten
 9. Accepteren van a-synchroon werken
 10. Een goede werkplek hebben
 11. In meetings expliciet zijn wie welke rol heeft

Principes

 1. Zorg voor een geschikte werkplek.
 2. Maak thuis afspraken hoe je met elkaar om gaat zodat je prettig vanuit huis kunt werken.
 3. Neem voldoende pauze, pak je rust en zorg voor afwisseling. Maak hier eventueel afspraken over binnen het team.
 4. Maak doelen helder. Wees helder in wat je doet, wat het team doet en weet ook wat andere teams doen. Geef aan hoe jouw team bijdraagt aan het grotere geheel en hoe dit zichtbaar is.
 5. Blijf in gesprek over de taakverdeling en weet wie wat doet. Het takenpakket verandert continu, kijk daarom regelmatig met elkaar of de taakverdeling klopt.
 6. Problemen los je samen op en zorg dat het duidelijk is wie de verantwoordelijkheid neemt voor de het probleem. De beste probleemeigenaar is betrokken, bevoegd, bereid en bekwaam bij het te bespreken issue.
 7. Maak expliciete afspraken hoe je met elkaar om wil gaan. Specifiek welke communicatiekanalen, tools gebruiken we en wanneer ben je bereikbaar.
 8. Help elkaar en communiceer zo open mogelijk als het kan.
 9. Geef ruimte om a-synchroon te werken. Zolang je niet afwijkt van de gemaakte afpsraken in het team is er de vrijheid om zelf de dag in te delen.
 10. Maak bij iedere bijeenkomst vooraf duidelijk wat het doel is, wie er aanwezig is en waarom en welke rol iedere deelnemer heeft. Herhaal dit ook tijdens de bijeenkomst zodat de juiste mensen op de juiste plek zijn.
0 Reacties

Geef een antwoord

©2024 AgileHubNoord | privacy | cookiebeleid

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?