Samenwerking Noord en AgileHubNoord: Een (podcast) interview met Wijnand en Gert-Jan.

In onze interviews, en vanaf nu ook in onze podcasts, gaan we dieper in op verschillende onderwerpen die te maken hebben met AgileHubNoord. Dit kan met agile hebben te maken, het noorden of met kennisnetwerken.

Op 11 juli 2022 ben ik daarom in gesprek gegaan met Wijnand Aalderink en Gert-Jan Ridder namens Samenwerking Noord in het Kasteel, een pracht gebouw midden in Groningen Stad. Een gebouw dat professor Van Calcar begin vorige eeuw gebouwd heeft voor zijn verzameling stenen en mineralen.
Mineralogie was zijn liefde, maar dit gebouw heeft hij kunnen bouwen dankzij intensieve samenwerking met weldoeners en wetenschappers.

Samenwerking is één van de twee hoofdonderwerpen , de andere is natuurlijk agile werken in Noord-Nederland. Samenwerking Noord is een netwerk van organisaties die een aantal uitdagingen gezamenlijk willen aangaan of bespreken, in onderling vertrouwen en met veel plezier.

Bijna elke week is er wel een bijeenkomst rondom één van de kennisnetwerken: Veiligheid, Transport, Energie & Dienst verlening, Woningcorporaties, Overheden, Gezondheid en Welzijn, ICT-dienstverlening en ook Onderwijs en Onderzoek.

De missie van Samenwerking Noord

Samenwerking Noord verbindt organisaties en hun medewerkers die strategisch werken met IT en geloven dat het delen van kennis en schaarse capaciteit bijdraagt aan hun professionaliteit en slagkracht.

Voor een organisatie met zo’n diversiteit aan leden is agile werken een essentieel onderdeel van succesvol  samenwerken. Elk jaar wordt agile werken daarom door Samenwerking Noord  in het zonnetje gezet door het organiseren van het Noordelijke Agile Congres. Een traditie geworden evenement waar sprekers, deskundigen en newbies met elkaar van gedachten kunnen wisselen en van elkaar kunnen leren.

Sector-overstijgende onderwerpen als veiligheid, arbeidsmarkt en natuurlijk agile werken en samenwerken bieden de leden ruimte om met en van elkaar te leren. Agile is hier duidelijk geëvolueerd van een tool voor software developers naar een manier van dynamische samenwerking, waarbij je vaak kijkt wat er in de wereld om je heen gebeurt en gebeurd is. Dat kan natuurlijk software zijn, maar ook het schrijven van een jaarplan.

De  leden zelf zijn direct betrokken bij de organisatie, de evenementen en de onderwerpen. Het is belangrijk dat mensen weten wat ze van elkaar kunnen leren maar ook om te laten zien wat ze kunnen bijdragen. Het is overigens geen netwerk-organisatie waar waarbij vooral sales allerlei kansen zien, het gaat echt om de werkprocessen en de deelnemende organisaties onderling.

Noord-Nederland is op ICT-ontwikkeling gebied een redelijk unieke enclave, waar samenwerking en de kleinschaligheid bijdragen aan een community waar mensen elkaar regelmatig kunnen treffen. Samenwerking Noord wisselt wel informatie uit met -min of meer gelijksoortige- organisaties, maar niet intensief. Zo is er recent contact geweest meteen soortgelijk netwerk in het Oldenburg.

Wijnand Aalderink <br>(De foto van Gert-Jan volgt later)

Samenwerking met AgileHubNoord. Samenwerking Noord wil werken aan  een vorm van samenwerking met AgileHubNoord, om een verbindend element te vormen  tussen actieve spelers en professionals met vele jaren ervaring en met organisaties die hun agile werkmethoden willen uitbouwen. Daarnaast biedt deze samenwerking een uitwisseling van kennis en ervaring met  professionals die niet werkzaam zijn bij één van de leden. Het zijn medewerkers van startups, zzp’ers en medewerkers van wat kleinere bedrijven.

Dolfijn of onderzeeër?

Agile werken betekent dat je moet kiezen of je als walvis wilt werken of als een dolfijn.

Natuurlijk hebben we het ook gehad over het agile werken. Daarover vertelt Gert-Jan over kiezen hoe je wilt samenwerken: Ben je als een dolfijn of als een onderzeeër. Dat doet hij mooi uit de doeken in de podcast die van dit interview gemaakt is en die je in diverse apps of via deze link kunt horen.

#

De eerste podcast

Dit interview vormde niet alleen de basis voor dit verslag maar het is ook ons begin op gebied van podcast. Ook voor mij als podcastend  interviewer was het nieuw: Niet zoals in de radio-studio een technicus, en dat betekent andere, nieuwe en dus onbekende apparatuur en software,

Het is gelukt, maar niet zonder grote “to improve” lijst ? MVP 001 zeg maar.

Dank voor het lezen en luisteren en tot live!
JohnPeter Elverding: JP

Samenwerking Noord

De podcasts van JP

©2024 AgileHubNoord | privacy | cookiebeleid

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?