Oplossen van een casus

Al doende, met kleine stapjes, succes boeken. Dit klinkt logisch maar het doen is vaak lastig. Toch is het leren door doen juist wat vaak succes oplevert. Waar te beginnen is ook een vaak een uitdaging. Er zijn genoeg succesverhalen te vinden maar wat sluit nu aan op de context die je dagelijks ervaart?

Om snel inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van nieuwe concepten is het oplossen van een casus heel effectief en efficiënt:

 • Een casus verbindt abstracte theorieën met de praktijk. Hoe meer zulke koppelingen tot stand komen, hoe meer kans dat deze kennis onthouden wordt en op andere momenten wordt toegepast.
 • Er ontstaat inzicht in concrete situaties en er worden probleemoplossende vaardigheden aangeleerd die in deze nieuwe situaties kan worden ingezet.
 • Een kritische houding, reflecteren en afgewogen keuzes maken wordt erdoor gestimuleerd.
 • Je voldoet aan een aantal basisprincipes van de didactiek: realiteitsprincipe, aanschouwelijkheidsprincipe en activiteitsprincipe.

(naar “Waarom werken met casussen” op https://energizeyourlearning-nl.weebly.com/werken-met-casussen.html).

Maar hoe zet je een casus nu effectief in tijdens een training, cursus of event? Hieronder een stappenplannetje, ontleend aan de AgileHubNoord meetup “Leren leren” op 26 november 2019. We werkten toen met twee casussen; de agile transitie bij ThiemeMeulenhof (zie “Hoe een mammoet agile werd“) en de agile transitie bij het stafbureau Informatisering van de Hanzehogeschool Groningen. Deze laatste casus werd ingebracht door de deelnemers zelf.

 1. Zoek een casus die past bij de training, cursus of event of vraag de deelnemers vooraf een casusbeschrijving mee te nemen. Op papier of in hun hoofd.
 2. Knip de casus op in drie tot vier delen. Bijvoorbeeld
  1) Beschrijving van het probleem / de uitdaging
  2) Planvorming
  3) Uitvoering van het plan
  4) Resultaten van het uitgevoerde plan
 3. Verdeel de deelnemers in kleine groepen (4 tot 6 personen)
 4. Laat hen samen het eerste deel van de casus doorlezen en de vraag ‘wat moet er hier veranderen’ met elkaar bespreken. Als reflectievraag kunnen ze zich ook nog buigen over ‘welke onderdelen van de theorie van deze training of cursus heb je ingezet bij deze bespreking?’
 5. Bij de planvorming bedenken de deelnemers, aan de hand van de casusbeschrijving, hoe zij het doel zouden gaan bereiken. Voor zover nodig kun je ze vragen om daarbij bewust onderdelen van de theorie van de training te gebruiken.
 6. Bij de uitvoering van het plan kan de vraag bijvoorbeeld zijn wat er mis zou kunnen gaan en hoe ze dat dan zouden oplossen.
 7. En bij de resultaten kun je vragen wat de deelnemers het werkelijke team uit de casus zouden adviseren en welke theorie uit de training het werkelijke team kennelijk wel en misschien ook niet heeft toegepast.

Trek minmaal twee uren uit om de deelnemers de casus op hun eigen manier te laten oplossen en sluit af met een gezamenlijke bespreking, waarbij je de teams hun uitwerkingen en oplossingen kunt laten presenteren.

In dit artikel hebben we de casus als hulpmiddel besproken voor het bestaande team of organisatie. Dit instrument is ook zeer geschikt om inzicht te krijgen in de kennis en ervaring van nieuwe medewerkers of teamleden. De casus kan dan onderdeel uitmaken van het wervingsproces.

Veel plezier met het werken met casussen. Jouw ervaringen lezen we graag onder het berichtje in de AgileHubNoord LinkedIn groep.

0 Reacties

Geef een antwoord

©2024 AgileHubNoord | privacy | cookiebeleid

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?